• Login

TEAM BOOKING GENERELT

Denne side beskriver kort den grundlæggende struktur i Team Booking systemet. Mere detaljerede beskrivelser finder du i menuen under moduler.

Systemet er WEB baseret og kan betjenes fra en almindelig internet browser fra PC, Mac eller tablet. Det betyder minimale udgifter til både installation og drift, og ingen udgift i forbindelse med systemopdateringer, som automatisk vil blive uploadet, til fordel for alle brugerne.

Alle brugere i systemet kan nemt og enkelt selv oprette egen online booking hvor udvalgte varer/ydelser kan sættes til salg på brugerens egen hjemmeside. Denne online booking kan være med eller uden betalingsmodul.

 


child.imgleft

SAMARBEJDE MELLEM BRUGERNE

Team Booking er fra systemets start tænkt anvendt til samarbejde mellem aktørerne. Alle brugere i systemet kan både sælge egne ydelser/varer, og booke for andre leverandører.

Af funktioner anvendt til formålet tilbydes blandt andet:

  • Samhandel mellem ALLE brugere i destinationen blot ved at sætte en markering hos ejer, og efterfølgende accept hos ekstern booker.
  • Ingen reservation af ydelser ved at allokere ydelser. Der bookes direkte i ejers system uden fare for overbooking.
  • Mulighed for tilpasset eksternt salg hvor udvalgte ydelser sættes til salg.
  • Provisionsstyring på leverandør og vare/ydelse niveauer.
  • Afregningsmodul der holder styr på skyldigt beløb/provision mellem alle brugere og portaler i systemet.
  • Omfattende funktioner og oversigter til brug for Turist, - og rejsebureauer.