• Login

VISIONERNE

Vi har efterhånden et system som vi er rigtig stolte af, og hvor det tekniske fundament er på plads. Vi mener derfor at tiden er inde til at gøre noget på salgs-siden, og foruden selv at udbrede kendskabet til systemet, vil vi undersøge markedet for partnere som kunne være interesserede.


child.imgleft

HÅNDTRYKKET

At vi har valgt håndtrykket i vores logo er ikke tilfældigt. Håndtrykket skal nemlig til dels illustrere at Team Booking systemet kan være et bindeled mellem aktørerne på en bestemt turist destination.

Samtidigt vil vi gerne sende et signal om at du kan regne med de aftaler du laver med os, og at vi vil gøre vores yderste for at hjælpe dig i din hverdag med Team Booking systemet.