• Login

MODULOVERSIGT

Herunder præsenteres de mest relevante tilvalgsmoduler til Team Bookings færgesystem. Derudover er der det almene system, som disse moduler bygger på - et, i sig selv, helt grundlæggende og fyldestgørende system.

Aktiv sejlplan

Aktiv sejlplan er et alternativt bookingflow, hvor man indledningsvist i bookingforløbet bliver introduceret for dagens afgange og deres ledighed i biler og personer, og efterfølgende kan vælge dag og afgang for ens kommende billetvalg. Der kan ikke stilles garanti for at det efterfølgende billetvalg kan medbringes, da det kan gå ud over den kapacitet der er definere på den aktive sejlplan. 

Automatisk betaling

Automatisk betaling giver gæsten mulighed for at tilknytte sit betalingskort til en betalingsaftale ved Gatewayudbyderen OnPay. På den måde skal gæsten kun tilvælge én betalingskode ved booking, og slipper dermed for at indtaste kortoplysninger og gennemgå 2-faktor godkendelse ved hver handel ved færgeriet. 

Handlen bliver først gennemført på rejsedagen, hvilket også letter behandlingen af udestående posteringer. 

 Bestillingsafgange

Har I et behov for at definere lukketider for afgange for at få personalet på plads? – typisk tidlige morgenafgange der skal bookes ind om aftenen, eller senere aftenafgange? Her kan vi definere hvornår bookingen lukker, og der er altså ikke brug for at holde styr på telefonen. Hvis der er booket før sidste frist vil afgangen desuden kunne fortsætte som offentlig, og dermed gøre det muligt for flere at booke sig ind online. 

Check-in/Banestyring

For færgerier med mulighed og behov for (og plads til) sorteret banestyring i opmarchområdet har vi udviklet check-in banestyring for at lette boarding. Dette kræver en større mængde kompatibelt hardware. Check-in skærme, kameraer til nummerpladegenkendelse, sløjfer i vejen og sensorer til højderegistrering. Derudover er der tilknyttet software til både skærme og håndscanner, som også kan observeres fra et kontrolpanel i administrationen. Man kan altså nemt danner sig et overblik over bilerne i de enkelte baner. 

Check-in/Features

Disse funktioner følger med som indstillinger for Check-in systemet. Særlige goder kan tildeles gæster med prioritet (øboere/pendlere/ambulancer), fx mulighed for senere ankomst til færgen, eller mulighed for oprettelse af bookinger via nummerpladescanning. Dette skal gøres fra et kort med automatisk betaling. (som ikke følger med check-in) Det er altså muligt at ankomme til en afgang uden forhåndsbooking (såfremt der er plads ombord). Lasteberegningen foretages ved skærmene og kan sætte biler i ventekø, hvis der ikke umiddelbart er plads. Denne funktion kan ses 1:1 som nummerpladegenkendelse ved landets større broer. 

Dagsstatistik til Danmarks statistik

Modulet er oprettet til registrering af forskellige enheder pr. afgang. Typisk funderet i nogle overordnede kategorier, som på den ene eller anden vis er påkrævet til indberetning. Indtastninger foretages manuelt pr. afgang. 

Dynamiske sejlplaner

Vi har flere måder hvorpå vi kan differentiere i udbuddet af pladser ombord. En af dem er vores dynamiske sejlplaner, hvor vi definerer en kapacitet ombord forskudt af den egentlige kapacitet. En færge med 100 pax kan være sat til 90 pax frem til 6 timer før afgang. Dette muliggør salg af last-minute billet, der kan være en nødvendighed for ø-boer, der har akutte behov i højsæsonen eller lignende. 

Gebyr på afgange

Der kan indsættes gebyr på enkelte afgange. I og med at de udbydes koster de færgeriet en pose penge. En del af denne betaling kan lægges på den første der vælger at booke en afgang. Gebyret vil fortsat skulle betales ved senere annullering af billetten. 

Lasteplan

En velkonfigureret lasteplan giver en god lastning. Vi vil påstå at vores system kan rumme langt de fleste færgeforhold og at en velkonfigureret lasteplan holder. Der er desuden muligt at lave flere lasteplaner til samme skib. I perioder kunne det tænkes at færgen ønske at undgå at fragte store busser eller lastbiler, man kan ønske begrænset pax, eller man skal fragter farligt gods. Det tilbageværende billetudvalg defineres ud fra færgeriets behov. Der skiftes hurtigt mellem lasteplaner på den enkelte afgang ved ét enkelt klik i en menu. 

Monitorsystem

En samlet platform til udstilling af informationer. Herfra kan der oprettes sejlplaner, med dedikeret visning til den enkelte havn. Så man hurtigt danner sig et overblik over de næste afgange fra den pågældende havn. Der kan desuden tilføjes informationsbokse som kan indsættes permanent eller i en given periode, fx ”færgen er 10 minutter forsinket” eller ”Hav billetten klar ved ombordstigning”. Informationer kan også sendes ud på onlinebookingen og vores aktive sejlplan. 

Prioriteret ventelistestyring

Der kan indføres en prioriteret kategorisering af gæsters mulighed for at oprette reservationer på venteliste. Vi har typisk kendskab til, at ø-boere, pendlere, sommerhusejere og ambulancer, kan have særlige behov/rettigheder i forhold til adgang for ombordkørsel. Derfor har vi udviklet et modul der kan tilgodese dette behov. Man kan have en regulær booking samtidig med en venteliste booking. En venteliste ophøjes automatisk til en normal reservation hvis der frigives plads på afgangen. 

Prissætning pr. afgang

I daglig tale kaldet Prisgrupper. Prisgrupper oprettes som selvstændige takstblad for en afgang, og kan derefter hæftes på relevante afgange. Derved kan man differentiere i priser på lette og tæt pakkede afgange. 

Ved særlige rabatordninger kan kodeskabeloner også prissættes separat mellem de eksisterende prisgrupper. Der kan derfor defineres varierende priser/rabatter/kontobilletudbud i hverdage/weekender morgen/middag/aften eller lignende. 

Rapport til JRCC

Der kan sendes et link til JRCC med direkte tilgang til registrerede tal ved afgang. Der vil både være tilsendt et antal besætning + antal pax. Enten som optalt og indført, eller som registreret via scanner. Behovet for yderligere angivelser af pax tal skulle være overflødig. 

Ret afgange

For at definere lasteplan og prissætning på de enkelte afgange findes der her et værktøj til masseregistrering. Et ganske overskueligt værktøj med mange muligheder for at foretage indstillinger på flere afgange ad gangen. Det gælder både: 

  • Skift Lasteplan (Færge i dok, anden færge indsat) 
  • Visning online 
  • Spærring af afgange Internt/Online 
  • Valg af afgange til SMS afsendelse 
  • Skift prisgruppe 
  • Genberegn prisgruppe på ANKOMNE eller ALLE bookinger på afgange 

Scannere med offlinesystem

Vi har selvfølgelig en scannerløsning til verificering af billetter. Denne kan scanne billetter, tjekke reservationer fra lister, og hente reservationer fra andre afgange. Der er desuden optioner der kan håndtere salg af billetter via SMS direkte til vores online betalingsgateway, eller til betaling via en kassebeholdning ombord. Dermed slipper man for en stresset udstedelse inden færgen skal lægge fra land, og man får telefonoplysning til senere opkrævning, hvis gæsten skulle glemme det. 

Særplaner

Der er defineret en selvstændig opsætning til Særafgange. Særplaner skal ses som en backup sejlplan som forberedes hvis der skulle opstå havari eller anden driftforstyrrelse. En vel forberedt særplan letter arbejdet i en stresset situation.  

Tillægssalg på afgange

Hvis der ønskes mersalg i forbindelse med bookingflowet er det muligt at indføre tillægssalg af fx mad. Dette kan endvidere defineres pr. afgang, så der fx tilbydes morgenkomplet og kaffe på tidlige afgange, mens afgange omkring frokost er indstillet med frokostbuffet, øl og vand. Salget præsenteres og fremsendes som rapport til vedrørende e-mail.

Trappetrinsrabat

Trappetrinsrabatten kan udbydes i kombination med automatisk betaling. Koden går ind og definerer en rabatsats (%) ud fra en beløbsgrænse for rejseaktivitet af et udbud af billetter på én gæst eller en defineret gruppe af gæster. Det kan altså opsættes så man opnår en 50% rabat ved køb for 2000,- personbilletter, men først når man har brugt 4000,- på køretøjer over en 100 dages periode. Den definerede gruppe opsættes typisk som husstand, og håndteres ved tilknytning af flere gæsteIDs betalingskode til samme trappetrinsrabat-gruppe. 

Udstilling af data ved Dataudveksleren

Der er fra 1. december 2023 krav til udstilling af data vha en fil i NeTEx-format til Vejdirektoratet. Denne fil er mulig at få indsendt direkte via Team Booking, så man ikke skal tænke yderligere over det i forbindelse med ens færgedrift.