• Login

Havneområdet

Herunder kan du dybdegående se hvad modulerne;

 • Check-in,
 • Banestyring,
 • Særlig status og
 • Infoskærme

indeholder af funktionsværdi for rederiet, for personalet og for gæsterne.

Vær opmærksom på at modulerne ikke er en del af standard programmet.


child.imgleft

Check-in skærm med nummerpladeregistrering og mulig højdemåler.

Ved fremkørsel til havneområdet kan installeres en skærm til hurtig adgang af køretøjer og personregistrering.

Formålet med denne styring er, at henvise gæsten til en korrekt bane, samt at lave en evt. sidste justering i pax. 

Enheder i brug er:

 • Skærm til Check-in system
 • Kamera til nummerpladescanning
 • Sensor(er) til højdemåling af enheder.

Ved fremkørsel mod skærmen scannes nummerplade og bookingen hentes til skærmen.

Der forespørges om bookingen er korrekt, og kunden kan køre til den pågældende bane.

  

Ved brug af automatisk betaling vil kunden få oprettet en booking idet systemet scanner nummerpladen. Denne bekræftes på skærmen, og kunden får tildelt en plads på havneområdet.

Systemet kan sættes op til at sortere i banerne, hvis en billet fx er højere end booket, så man bliver sendt i chancebanen.

 

 


child.imgleft

Banestyring på havneområdet.

I tæt samspil med Check-in systemet opsættes hvordan køretøjerne sorteres på opmarchområdet.

Fra Check-in bedes føreren køre til en forudbestemt bane afhængigt af hvordan køretøjsbilletterne er sammensat.

Hvis personalet ønsker sortering i længe, bredde og/eller højde kan dette opsættes for den enkelte billet, og når en bane er fyldt vil systemet begynde at fylde på en anden bane efter en prioriteret liste.

 

Desuden kan banestyringen sortere biler i chancekøen hvis de ankommer for sent til en afgang, eller bede dem forlade området, hvis de kommer til en forkert afgang.


child.imgleft

Prioriteret status for gæster med særlige hensyn (Ø-bo/Pendler).

For enkelte gæster kan det være utroligt befriende at kunne ankomme senere til færgen som udgangspunkt.

Eksempelvis Ø-boer og Pendlere, som er afhængig af en plads, kan nyde fordel af deres tildelte status i forbindelse med banestyringen. Her kan deres bookinger få adgang til:

 • senere ankomst til afgangen,
 • og/eller tildelt en særlig bane ved ankomst, som gør personalet opmærksom på særligt gunstig placering ved ilandkørsel.

 

Gæstens profil skal have den pågældende status, og derefter kan man tildele status rettigheder i Baneprioriteringen


child.imgleft

Færge Monitor.

Dette modul er oprettet til orientering af gæsterne på havneområdet, og opdateres automatisk hvert minut.

Der kan vises afgange fra samtlige havne separat, og samtidig indføres informationer på tværs af skærmene. Visningen tilrettes rederiets valg af skærm og kan indstilles til at vise et begrænset antal sejladser for en "mere ligevægtig" visning af fx. to færger fra samme havneområde. Skærmene kan både orienteres i "landscape" og "portrait". 

Der indhentes følgende faste informationer til Færge Monitor:

 • Sejlretning A/B/C eller enhver kombination heraf.  
 • Dagens afgange i ønsket sejlretning
 • Start - slut tid

Derudover kan personalet styre:

Fra Afgangen/Ret afgange:

 • Kan online bookes (grøn/rød visning)
 • Vis online (Om afgangen skal vises på monitor)
 • Total Spærring (grøn/rød visning)
 • Notat på afgangen (Indfører notat)

Fra Færge Monitor:

 • Indføring af tekstboks(e) og evt. tidsperiode