• Login

Ved / på færgen

De følgende klip viser et udpluk af de funktioner som typisk anvendes på og ved færgen.

Der er som noget nyt udviklet et modul til registrering af dags statistik.


child.imgleft

Oversigt over dagens afgange.

Dagens afgange vises på en overskuelig måde så navigatøren får det fulde overblik.

På de enkelte afgange vises

 • Restenheder for de enkelte køretøjs kategorier.
 • Anvendt laste plan (uden hængedæk / med 1 hængedæk / med 2 hængedæk / farlig gods)
 • Person restpladser
 • Rest tonnage

Ved klik på den enkelte afgang navigeres videre til detaljer på afgangen.


child.imgleft

Detaljer på den enkelte afgang

Efter der er klikket ind på den enkelte afgang fra oversigten, vises detaljer på afgangen.

Følgende funktioner udføres fra detalje vinduet

 • Indtastning af notat på afgangen, som automatisk vises i modulet "Dagens afgange"
 • Stregkodeskanning, hvis dette foretages på kontoret.
 • Ændring af lasteplan
 • Udskrivning af lasteliste med eller uden Pax
 • Indtastning af notat til visning på lasteliste
 • Total spærring af afgangen
 • Spærring af afgang på online booking 
 • Efterberegning af afgangen, hvilket normalt sker automatisk.
 • Liste over bookinger med direkte link til booking detaljer.

(Liste med bookinger er nedtonet på billedet af hensyn til reservationernes persondata)

 


child.imgleft

Lastelister

Efter et forudbestemt tidsinterval, lige efter booking er lukket på afgangen, mailes automatisk lasteliste ud til en eller flere mail adresser. Lastelisterne kan også udskrives direkte fra detalje vinduet på afgangen.

Lastelisten indeholder informationer om

 • Hvilken lasteplan der er planlagt til afgangen.
 • Reservationer fordelt på de kategorier der er tildelt lasteplanen.
 • Lane-meter totalt og for det enkelte køretøj fordelt pr kategori.
 • Last og person enheder som defineret i lasteplanen.

 

 


child.imgleft

Stregkodeskanning på færgen eller på kajen

Hvis der sælges billetter om borde er proceduren typisk, at stregkodeskanneren skanner forudbetalte billetter efter følgende model

Billetten stregkodeskannes eller reservations nummer indtastes, og der tjekkes på om

 • Reservations nummeret eksisterer
 • Reservations nummeret er på den korrekte afgang
 • Om billetten tidligere er skannet
 • Sejlretning er korrekt
 • Billet er fuldt betalt

Det forudbetalte beløb sendes retur ved skanningen sammen med status information i læsbar tekst, som billettøren kan videregive til gæsten. 

Hvis gæsten er kommet med en tidligere afgang, flyttes reservationen automatisk til den aktuelle afgang