• Login

Online færge booking

Herunder vises et eksempel på en standard online booking i Team Booking systemet. Online booking modulerne er styret af opsætning i databasen, og selskabet kan selv tilpasse visningen.

Online modulerne er optimeret til mobile enheder så færge-booking på smartphone nu foregår let og overskueligt.


child.imgleft

Individuel velkomstside til det enkelte færgeselskab

Det enkelte færgeselskab tilbydes en velkomst booking-side som typisk linkes til fra egen hjemmeside.

Siden indeholder information om belægningsstatus og eventuel uregelmæssig sejlads på de enkelte afgange på valgt dato. Der kan bookes direkte på ledige afgange ved klik på Book linket.

Ved valg af afgang via denne side følger informationerne om datovalg, sejlretning og afgang med over i den videre bookingprocess.

 

Prøv evt. vores side med Ærøfærgerne. Siden arbejder direkte på Ærøfærgernes booking system, så afslut ikke en booking med mindre du reelt skal besøge Ærø :-)


child.imgleft

Valg af udgangspunkt eller rute

Den første side i booking processen giver nogle simple valg som forenkler den videre process.

Der kan som standard vælges mellem følgende:

  • Udgangspunkter (Hvor sejler der fra/til).
  • Ruter (A-B og A-C)

child.imgleft

Valg af dato

Allerede på 2. side vælges afsejlingsdato. Herved kan visningen af de enkelte billetgrupper vises datoafhængigt. Eksempelvis kan Ø-billetter være relevante i udvalgte perioder.

Som vist gøres kunden opmærksom på hvis der ikke er tilgængelige sejlplaner på viste datoer.

Kundens valg glider ned i kurven som vises nederst. Ved klik i kurven kan navigeres rundt mellem de enkelte valg.


child.imgleft

Valg af billetter

Valg af billetter foregår efter en model som er opsat af selskabet ofte i samarbejde med Team Booking.

For at begrænse forkerte billetvalg mest muligt, kan billetterne deles op i kategorier - Standardbilletter, Ø-billetter, Lastbiler osv.

Fælles for alle kategorier er deres veltilrettede muligheder for ét tilknyttet valg - fx. valg af anhænger, valg af bredde, valg af højde, alt afhængigt af færgeselskabets ønsker.

For at synliggøre dette tilvalg kan vi henvise til Læsøfærgens forskellige køretøjer. Eksempelvis: Personbiler (anhængervalg), Autocampere (længdevalg) og Lastbiler(breddevalg + længdevalg).

Vores system arbejder ud fra et flow-koncept, så man intuitivt vælger til efter behov:

Flow 0 Valg af relevant kategori (Standardbillet som "standard")

Flow 1 Valg af køretøj

Flow 2 Valg af specifikation til køretøj

Flow 3 Personvalg

Flow 4 Tonnage for enkelte billetgrupper (eks. Lastbiler)


child.imgleft

Advarsel ved specielt billetvalg

Der er mulighed for at tilknytte en særlig advarsel i forbindelse med specielle eller uhensigtsmæssigt billetvalg.

Her ses advarslen ved køb af billetter til personer med handicap.


child.imgleft

Valg af afgang

Nu skal der vælges afgang. Afgangene sorteres kronologisk og kan farves efter ankomststed.

Forsinkelser og aflysninger indtastet i det administrative system vises direkte på afgangen.

Ledighed ift. ens billetvalg vises ved en klar afgang. Hvis der ikke er plads bliver logoet materet.

 

Hvis man fra færgens individuelle velkomstside har valgt en afgang som der, efter billetvalget, vises sig ikke at være plads på, bliver man her bedt om at vælge en alternativ overfart.

 


child.imgleft

Opsummering af billetvalg og priser

Efter overfartsvalget vises bookingens detaljer til godkendelse.

Hvis man på en returrejse kun skal have en anhænger, eller et ændret personantal med i den ene sejlretning, kan man her fra siden, ændre informationerne ved klik på de enkelte piktogrammer.

Dernæst mangler kun indtastning af gæstens data. 

 


child.imgleft

Adresse- og kontaktoplysninger

Så skal gæsten oplyse nødvendige oplysninger.

Selskabet kan selv vælge om der skal afkræves bilregistreringsnummer. Desuden kan andre oplysning afkræves efter ønske.

 

Her fra siden kan også tilføjes værdi-/rabat-/periodekorts koder evt. adskilt med mellemrum.

Ved kontokoder kan der endvidere tilføjes et krav om en rekvisitionstekst, som kontohaveren får adgang til.


child.imgleft

Validering af kontaktoplysninger

Kontaktoplysningerne er vigtige, så der er indsat et ekstra step hvor mailadressen vises forstørret og skal godkendes.

Bag facaden tjekker vi en ekstra gang for uhensigtsmæssigt billetvalg m.m.

 


child.imgleft

Indkøbskurv

Sidste side inden betaling er denne opsummering af ens booking. Den er opstillet i kvitteringsform, og indeholder eventuelle markedsføringsrabatter, beløb betalt via værdikort/periodekort. Og muligheden for - hvis kunden har rettigheder til det - kun at reservere plads.

Herfra sendes opkrævningen til Nets